Administracja
publiczna

Skorzystaj z bogatego doświadczenia

Od 25 lat działamy w Polsce i na rynkach międzynarodowych jako lider w edukacji i partner różnorodnych projektów. W kraju zrealizowaliśmy w ramach zamówień publicznych wiele inicjatyw obejmujących dostarczenie infrastruktury, oprogramowania czy szkoleń dla edukacji, takich jak: Gdańska Platforma Edukacyjna dla 190 szkół i przedszkoli w Gdańsku, Zachodniopomorski Portal Edukacyjny, Platforma Edukacyjna EduS@cz dla ponad 30 placówek oświatowych oraz Kujawsko Pomorska Platforma Edukacyjna – aktualny projekt, który obejmuje 670 szkół podstawowych województwa kujawsko pomorskiego, 120 tys. uczniów i 10 tys. nauczycieli. W całym procesie przygotowania i realizacji projektu zapewniamy wsparcie technologiczne, merytoryczne i prawne.

Portrait Of Businesswoman Working In Creative Office
senior businessman with his team at modern office. business people group

Współpracuj z ekspertami w zakresie cyfrowej edukacji

W naszym zespole pracuje wielu ekspertów technologicznych i merytorycznych, którzy na co dzień śledzą trendy w edukacji i opracowują sposoby ich wdrożenia do szkolnego życia przy użyciu ICT. Tworzymy intuicyjne rozwiązania, dbając o doświadczenia użytkownika (UX) oraz analitykę. Współpracujemy także z partnerami technologicznymi i edukacyjnymi, takimi jak Microsoft czy Knewton, oraz z ekspertami zewnętrznymi, m.in. z Simonem Greenallem i Caroline Moore. W kooperacji z praktykami, nauczycielami i edukatorami opracowaliśmy Księgę Trendów w Edukacji 2.0 – publikację szczegółowo opisującą ponad 50 trendów w nowoczesnej edukacji, wzbogaconą o przypadki z życia wzięte. Dzielimy się wiedzą i szkolimy w ramach działalności Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Akademia YDP, który chociażby w tym roku zorganizował zajęcia dla około 3600 pracowników administracji publicznej.

Realizuj strategię z partnerem godnym zaufania

Polepszenie efektywności kształcenia i podniesienie jakości edukacji to szczytne cele pracy administracji państwowej. Wspieramy realizację strategii w obszarze edukacji w oparciu o fundusze unijne i pomagamy urzeczywistnić udział technologii w życiu szkolnym. Jesteśmy partnerem godnym zaufania. Rozumiemy, że dzięki trafionym inwestycjom można skutecznie podnieść prestiż regionu i naszego kraju. Stanowimy część grupy Sanoma – europejskiego lidera w dziedzinie drukowanych i cyfrowych rozwiązań dla edukacji z obrotami na poziomie 2,1 mld euro rocznie. W 2014 roku przystąpiliśmy do Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, powołanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Jesteśmy też partnerem i dostawcą w projekcie Polskie Miasto Przyszłości, w obszarze edukacji adresowanym do jednostek samorządów terytorialnych.

hand business men and women who shaking hands

Zapisz się na nasz newsletter.

Bądź na bieżąco z trendami i najważniejszymi wydarzeniami ze świata edukacji!

Subscribe to our newsletter to stay up to date on trends and the most important events in the world of education!


Zaznaczenie poniższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania „Księgi Trendów”.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest spółka Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 3c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000025716, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 584-23-19-940, wysokość kapitału zakładowego 30 528 700,00 zł (wpłacony w całości). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Your consent for the collection and processing of your personal information is voluntary but necessary to start receiving the newsletter.

Please remember that you can access, modify and remove your data from our data base at any time.

Young Digital Planet Joint Stock Company, based in Gdynia in 3C Łużycka Street, Poland (registered in the District Court Gdańsk-Północ, VIIIth Economic Department of the National Court Register under number 0000025716, share capital: 30 528 700,00 PLN, share capital paid-up: 30 528 700,00 PLN, tax identification number 584-23-19-940) is a personal data administrator. Acquiescence regarding one’s personal data processing is voluntary. Everyone has a right to access and correct their personal data at any time

Proszę przeczytać i zaznaczyć. Pole wymagane ;)