O produkcie: 

Zastosowanie: diagnoza gotowości szkolnej, stymulacja funkcji percepcyjno-motorycznych
Odbiorcy: pedagodzy, nauczyciele przedszkola
Beneficjenci: dzieci w wieku 5-6 lat


Multimedialne oprogramowanie eduSensus Gotowość szkolna umożliwia profesjonalną diagnozę pedagogiczną dziecka przygotowującego się do podjęcia szkolnego nauki w szkole i stymulację obszarów rozwoju dziecka warunkujących prawidłowy przebieg procesu uczenia się. Program autorstwa uznanych polskich pedagogów zawiera materiał pomocny w pobudzaniu rozwoju kluczowych funkcji percepcyjno-motorycznych, które determinują gotowość dziecka do nauki. Zaawansowana a jednocześnie prosta w obsłudze aplikacja nauczyciela pozwala na tworzenie m.in. dokumentacji diagnostycznej oraz indywidualnego programu profilaktyczno-stymulującego. Różnorodne i ciekawe ćwiczenia wzbogacają zasób doświadczeń dziecka, zachęcając je do wytrwałej pracy oraz pouczającej zabawy.

eduSensus Gotowość szkolna to:
 • produkt przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku 5–6 lat,
 • starannie opracowana metoda diagnozy 9 aspektów rozwoju dziecka,
 • materiał do pracy profilaktyczno-stymulacyjnej na cały rok szkolny,
 • program w pełni dostosowany do polskiego systemu edukacyjnego (np. wspomaga organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu),
 • ćwiczenia do stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych oraz umiejętności matematycznych uwzględniające możliwości wiekowe i percepcyjne dziecka,
 • możliwość pracy indywidualnej oraz grupowej,
 • ponad 400 interaktywnych ekranów i 200 kart pracy do wydruku,
 • pokazy ćwiczeń ruchowych z udziałem małych aktorów, liczne animacje,
 • dodatkowe narzędzia dla nauczyciela uatrakcyjniające pracę z zastosowaniem ćwiczeń m.in. powiększanie ekranów, dodawanie napisów i rysowanie na ekranach, dodawanie własnych stron,
 • zestaw atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (np. kalejdoskop, klocki, korale).
Program eduSensus Gotowość szkolna, uznany za wyrób medyczny, spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC.

Prezentacja

Zawartość

Program eduSensus Gotowość szkolna składa się z następujących części:

Aplikacja nauczyciela.
Jest to część zarządzająca całym programem. Narzędzie to stanowi skuteczną pomoc w codziennej pracy pedagoga. Umożliwia ono tworzenie pełnej dokumentacji niezbędnej w pracy, np. dokumentacji diagnostycznej, indywidualnego programu profilaktyczno-stymulującego, raportów z przebiegu zajęć oraz bazy danych na temat indywidualnych umiejętności i postępów małych podopiecznych. Za pomocą Aplikacji nauczyciela terapeuta ma też możliwość uzupełniania dokumentacji tradycyjnej, tj. dokonywania wydruków i stworzenia kartoteki w formie papierowej.

Diagnoza pedagogiczna
Ta część programu zawiera zestaw pedagogicznych prób diagnostycznych, które służą do oceniania rozwoju dziecka pięcioletniego. Powstała ona na bazie doświadczeń diagnostów, specjalistów terapii pedagogicznej, nauczycieli nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego oraz dostępnych w literaturze przedmiotu materiałów traktujących o profilaktyce specyficznych trudności w uczeniu się. Diagnoza pedagogiczna, dzięki unikalnej multimedialnej formie, pomaga w zdiagnozowaniu stopnia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych warunkujących prawidłowy przebieg procesu uczenia się. Próby diagnostyczne obejmują 9 aspektów rozwoju dziecka:

 • diagnoza motoryki dużej,
 • diagnoza rozwoju mowy,
 • badanie sprawności manualnej i grafomotoryki,
 • określenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
 • ocena dominacji stronnej – lateralizacja,
 • diagnoza funkcji słuchowo-językowych,
 • ocena rozwoju analizy i syntezy wzrokowej,
 • badanie rozwoju pojęć i operacji matematycznych,
 • diagnoza dojrzałości emocjonalnej i społecznej.

Ćwiczenia stymulujące funkcje percepcyjno-motoryczne
Są narzędziem przystosowanym do kompleksowej pracy z dziećmi pięcioletnimi w cyklu profilaktyczno-stymulującym. Stworzono je z myślą o przygotowaniu dzieci do nauki w szkole. Ich zadaniem jest stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi oraz rozwijanie różnych form komunikacji. Ćwiczenia te stanowią narzędzie wzbogacające formy nauczania i rozwijające zainteresowania dziecka oraz mobilizują je do skupienia się na wykonywanych zadaniach. Dzięki elementom profilaktycznym, pomagają one również w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i edukacji matematycznej.
Program stymuluje takie kluczowe obszary determinujące gotowość szkolną, jak:

 • mowa,
 • sprawność manualna i grafomotoryka,
 • orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
 • funkcje słuchowo-językowe,
 • analiza i synteza wzrokowa,
 • zdolności matematyczne,
 • dojrzałość emocjonalna i społeczna.

Pomoce dydaktyczne

Nagrody

Nagrody dla programów i rozwiązań z serii eduSensus:

Złote Godło w VI edycji konkursu Najlepsza Jakość Quality International 2012, w kategorii QI product – produkt najwyższej jakości dla serii programów i narzędzi eduSensus: 

 • eduSensus Logopedia, 
 • eduSensus Wspomaganie rozwoju, 
 • eduSensus Dysleksja, 
 • eduSensus Gotowość szkolna, 
 • eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna „Matświat”,
 • eduSensus Uczeń zdolny, 
 • eduSensus Komputerowy korektor mowy, 
 • eduSensus Inteligentny długopis z tabletem, 
 • eduSensus Ustomysz, 
 • Portal eduSensus

Konkurs Najlepsza Jakość Quality International, organizowany corocznie przez redakcję „Forum Biznesu” skierowany jest do firm działających w Polsce, mogących poszczycić się osiągnięciami na najwyższym światowym poziomie.

Nagroda główna w kategorii Multimedia dla programu eduSensus Uczeń zdolny otrzymana  w X edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku, którego organizatorem jest Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Celem konkursu jest wskazanie rodzicom produktów, które warto wybrać spośród wszystkich dostępnych na rynku. Wyróżnione produkty powinny bawić i uczyć jednocześnie oraz pozytywnie wpływać na rozwój dziecka.

Medal Europejski 2011 otrzymały:

 • eduSensus Logopedia, 
 • eduSensus Wspomaganie rozwoju, 
 • eduSensus Dysleksja, 
 • eduSensus Gotowość szkolna, 
 • eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna „Matświat”,
 • eduSensus Komputerowy korektor mowy,
 • eduSensus Inteligentny długopis z tabletem,
 • eduSensus Ustomysz 

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Business Centre Club wraz z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej oraz Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celem jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej oraz przybliżenie idei Unii Europejskiej środowisku przedsiębiorców. Wyróżniane wyroby i usługi cechują się najwyższą jakością, spełniającą standardy europejskie.

Złote Godło w V edycji konkursu Najlepsza Jakość Quality International 2011, w kategorii QI product – produkt najwyższej jakości dla serii programów i narzędzi eduSensus.

Nagrodzone: 

 • eduSensus Logopedia, 
 • eduSensus Wspomaganie rozwoju,
 • eduSensus Dysleksja,
 • eduSensus Gotowość szkolna,
 • eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna „Matświat”,
 • eduSensus Komputerowy korektor mowy,
 • eduSensus Inteligentny długopis z tabletem,
 • eduSensus Ustomysz

Medal Europejski 2010 otrzymały:

 • eduSensus Logopedia, 
 • eduSensus Wspomaganie rozwoju, 
 • eduSensus Dysleksja, 
 • eduSensus Gotowość szkolna, 
 • eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna „Matświat”,
 • eduSensus Komputerowy korektor mowy,
 • eduSensus Inteligentny długopis z tabletem,
 • eduSensus Ustomysz 

Nagroda główna w kategorii Multimedia dla serii eduSensus otrzymana  w VIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku, którego organizatorem jest Komitet Ochrony Praw Dziecka:

 • eduSensus Logopedia, 
 • eduSensus Wspomaganie rozwoju,
 • eduSensus Dysleksja,
 • eduSensus Gotowość szkolna

Brązowe godło w III edycji konkursu Forum Jakości Quality

 International 2009, w kategorii QI product – produkt najwyższej

 jakości dla serii eduSensus:

 • eduSensus Logopedia,
 • eduSensus Wspomaganie rozwoju,
 • eduSensus Dysleksja

Seria programów eduSensus znalazła się w gronie Finalistów Konkursu Forum Jakości Quality International 2008 w kategorii konkursowej: „QI produkt – produkt najwyższej jakości”.

Seria eduSensus została uhonorowana nagrodą „Cent for Future” w kategorii „Produkt z przyszłością 2008”.

Konkurs „Cent for Future” zorganizował miesięcznik „Polish Market” we współpracy z Marszałkami wszystkich województw. Nagrodą „Cent for Future” honorowane są przedsiębiorstwa, które - według opinii Marszałków – rokują największe nadzieje na szybki rozwój oraz produkty (lub usługi), które – według opinii Marszałków - mają szczególne szanse na rynkowy sukces.

Autorzy

Do autorów programów i rozwiązań z serii eduSensus zaliczają się najbardziej cenieni specjaliści m.in.:
 
Anna Walencik-Topiłko
Językoznawca, logopeda (neurologopeda, logorytmik, specjalista w zakresie emisji głosu), doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowodydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Katedrze Logopedii UG, kierownik Podyplomowego Studium Emisji i Higieny Głosu UG. Konsultant merytoryczny serii eduSensus Logopedia.
Od kilkunastu lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Autorka licznych publikacji naukowych, współautorka podręczników akademickich z logopedii i neurologopedii (m.in. Podstawy neurologopedii pod red. T. Gałkowskiego, E. Szeląg, G. Jatrzębowskiej, podręcznika Logopedia – pytania i odpowiedzi pod red. T. Gałkowskiego i G. Jastrzębowskiej). Autorka książek (Głos jako narzędzie oraz Wierszyki pisane przez ciche szumy i syki) i programów multimedialnych dla dzieci (Czytam i piszę oraz Logorytmika. Słowa, dźwięki i piosenki) wyprodukowanych w Young Digital Planet SA. Twórczyni piosenek, wierszyków i opowiadań logopedycznych (ukazały się m.in. na łamach czasopisma edukacyjnego „Kapitan Muzyczka”).
 
Joanna Elmanowska
Absolwentka filologii polskiej oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Gdańskim. Pomysłodawczyni koncepcji i pierwszych scenariuszy serii eduSensus Logopedia.
 
Katarzyna Szady
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta Pedagogiki Marii Montessori, pracująca od 15 lat z dziećmi z Zespołem Mózgowego Porażenia Dziecięcego w Przedszkolu Specjalnym w Gdańsku. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami różnych uczelni. Autorka wielu publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej i oligofrenologopedii. Współautorka multimedialnego programu eduSensus Wspomaganie rozwoju. Konsultant metodyczny logopedycznej serii programów i pomocy dydaktycznych opracowywanych w Young Digital Planet.
 
Monika Zielińska-Miętkiewicz 
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego; neurologopeda, filolog, nauczyciel kształcenia zintegrowanego i przedszkolnego, doktorantka FSD UG. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami logopedii, terapii pedagogicznej i wczesnej edukacji. Od wielu lat konsultantka, autorka i współautorka terapeutycznych programów multimedialnych eduSensus Logopedia (m.in. Zabawy słowem, Mowa bezdźwięczna).
Naukowo interesuje się stanem wymowy dziecka oraz jego przygotowaniem do nauki pisania, a także frekwencyjnością występowania wad wymowy w poszczególnych grupach wiekowych.
Autorka wielu publikacji z dziedziny logopedii, trudności szkolnych i wspomagania postępowania terapeutycznego tzw. nowoczesnymi technologiami. 
 
Współautorzy oprogramowania z serii Dysleksja:
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, mgr Renata Czabaj, mgr Małgorzatę Rożyńską, dr Dorota Kalka, mgr Urszula Sajewicz-Radtke, mgr Bartosz Radtke