Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami ze świata YDP

Marzec 6, 2017

Trendy w edukacji cyfrowej na 2017 r.

W jakich kierunkach będzie się rozwijał w 2017 r. rynek cyfrowych rozwiązań dla edukacji? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na treści wideo. Zastosowanie w ...

Luty 27, 2017

5 inspiracji technologicznych od 50 finalistów Global Teacher Prize, ...

Sprawdziliśmy, jak finaliści najnowszej edycji konkursu Global Teacher Prize, wśród których jest także Polak, wykorzystują nowoczesne technologie w pracy z uczniami. Podchodzą do tego ...

Luty 8, 2017

Czy wszystkie dzieci powinny umieć kodować?

Do 2020 r. w Unii Europejskiej zabraknie ponad 800 000 specjalistów IT. Szacuje się, że w Polsce praca czeka na 50 000 takich osób. ...

Październik 25, 2016

Jak wyposażyć gabinet logopedyczny na miarę XXI wieku?

Bolączką wielu placówek oświatowych jest brak funduszy na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Obecnie można się starać o środki z Unii Europejskiej m. in. na ...

Wrzesień 24, 2016

Sposób na religię w szkole

84 proc. dzieci w wieku przedszkolnym i ponad 90 proc. uczniów szkół podstawowych uczęszcza na religię w szkole . Katecheci i dyrektorzy szkół nieustannie ...

Zapisz się na nasz newsletter.

Bądź na bieżąco z trendami i najważniejszymi wydarzeniami ze świata edukacji!

Subscribe to our newsletter to stay up to date on trends and the most important events in the world of education!


Zaznaczenie poniższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania „Księgi Trendów”.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest spółka Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 3c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000025716, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 584-23-19-940, wysokość kapitału zakładowego 30 528 700,00 zł (wpłacony w całości). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Your consent for the collection and processing of your personal information is voluntary but necessary to start receiving the newsletter.

Please remember that you can access, modify and remove your data from our data base at any time.

Young Digital Planet Joint Stock Company, based in Gdynia in 3C Łużycka Street, Poland (registered in the District Court Gdańsk-Północ, VIIIth Economic Department of the National Court Register under number 0000025716, share capital: 30 528 700,00 PLN, share capital paid-up: 30 528 700,00 PLN, tax identification number 584-23-19-940) is a personal data administrator. Acquiescence regarding one’s personal data processing is voluntary. Everyone has a right to access and correct their personal data at any time

Proszę przeczytać i zaznaczyć. Pole wymagane ;)