Nasz Partner – Nowa Szkoła

Nowa Szkoła to lider polskiego i międzynarodowego rynku wyposażenia placówek w meble, kształtki rehabilitacyjne, pomoce dydaktyczne i edukacyjne, naukowe oraz rehabilitacyjne. Przedsiębiorstwo dostarcza także programy edukacyjne, rozwiązania do nauki języków obcych, a także produkty diagnostyczno-terapeutyczne. Swoją ofertę kieruje zarówno do szkół, przedszkoli, żłobków, jak i ośrodków terapeutycznych (w tym przychodni pedagogiczno-psychologicznych). W roku 2015 firma otrzymała tytuł Partnera Roku 2014 Young Digital Planet SA za całokształt współpracy.

print-icon

Referencje

„W oparciu o dotychczasową współpracę stwierdzamy, że firma Young Digital Planet SA jest rzeczowym, odpowiedzialnym i wiarygodnym partnerem do współpracy.”

Zakres produktów YDP w ofercie Partnera

Podstawa programowa

Edukacja włączająca

Nauka języków obcych

Zapisz się na nasz newsletter.

Bądź na bieżąco z trendami i najważniejszymi wydarzeniami ze świata edukacji!

Subscribe to our newsletter to stay up to date on trends and the most important events in the world of education!


Zaznaczenie poniższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania „Księgi Trendów”.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest spółka Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 3c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000025716, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 584-23-19-940, wysokość kapitału zakładowego 30 528 700,00 zł (wpłacony w całości). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Your consent for the collection and processing of your personal information is voluntary but necessary to start receiving the newsletter.

Please remember that you can access, modify and remove your data from our data base at any time.

Young Digital Planet Joint Stock Company, based in Gdynia in 3C Łużycka Street, Poland (registered in the District Court Gdańsk-Północ, VIIIth Economic Department of the National Court Register under number 0000025716, share capital: 30 528 700,00 PLN, share capital paid-up: 30 528 700,00 PLN, tax identification number 584-23-19-940) is a personal data administrator. Acquiescence regarding one’s personal data processing is voluntary. Everyone has a right to access and correct their personal data at any time

Proszę przeczytać i zaznaczyć. Pole wymagane ;)