Niepoprawne rozpoznawanie mowy

3 czerwca 2015 - 1 minute read

IBM ViaVoice ver. 7.0 (wersja angielska):

Do rozpownawania mowy programy firmy YDP wykorzystują narzędzie ViaVoice firmy IBM. W pewnych sytuacjach komponent rozpoznawania mowy IBM ViaVoice nie działa. W takich wypadkach zaleca się ponowną instalację ViaVoice.

Pobierz plik: IBM wersja angielska plik 18,7 MB.

Aby pobrać ten plik, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy link umieszczony powyżej, a nastepnie wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako…” i wskazać miejsce jego zapisu. Kolejnym krokiem jest przekopiowanie pliku ViaVoice.exe na dysk twardy i rozpakowanie go.

W tym celu należy kliknąć pobrany plik prawym przyciskiem myszki i wybrać „Wyodrębnij wszystkie (Extract all)”, wskazać lub wpisać ścieżkę docelową wyodrębniania (tzn. miejsca na dysku, w którym wypakowane zostaną wszystkie pliki z tego archiwum) i kliknąć Wyodrębnij (Extract).

Alternatywnie można pobrać zewnętrzny program obsługujący archiwa zip np. ze strony http://www.winzip.com.

Powyższa lista nie zawiera występującego u mnie problemu. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.