Microsoft Loopback dla Win2000

3 czerwca 2015 - 1 minute read

Instalacja wirtualnej karty sieciowej Microsoft Loopback w systemie operacyjnym Windows 2000

1.

 • Otwieramy Panel sterowania.
 • Klikamy ikonę „Dodaj/Usuń sprzęt”, otwieramy okno Kreatora dodawania/usuwania sprzętu.
 • Instalujemy kartę Microsoft Loopback.

loop2-1

2.

 • Klikamy przycisk „Dalej” w oknie Kreatora dodawania/usuwania sprzętu.

loop2-2

3.

 • Wybieramy polecenie „Dodaj/Rozwiąż problemy z urządzeniem” w oknie ‚Wybieranie zadania sprzętowego’.
 • Klikamy przycisk „Dalej” w oknie Kreatora dodawania/usuwania sprzętu.

loop2-3

4.

 • Zaznaczamy „Dodaj nowe urządzenie” na liście dostępnych urządzeń.
 • Klikamy przycisk „Dalej” w oknie Kreatora dodawania/usuwania sprzętu.

loop2-4

5.

 • Zaznaczamy opcję „Chcę wybrać sprzęt z listy” w oknie ‚Znajdowania nowego sprzętu’.
 • Klikamy przycisk „Dalej” w oknie Kreatora dodawania/usuwania sprzętu.

loop2-5

6.

 • Wybieramy z listy dostępnych urządzeń Karty sieciowe w oknie ‚Typ sprzętu’.
 • Klikamy przycisk „Dalej” w oknie Kreatora dodawania/usuwania sprzętu.

loop2-6

7.

 • Wybieramy z listy producentów Microsoft, natomiast w oknie wyboru karty sieciowej kartę Microsoft Loopback.
 • Klikamy przycisk „Dalej” w oknie Kreatora dodawania/usuwania sprzętu.

loop2-7

8.

 • Kreator wyświetla wybrane do zainstalowania urządzenie.
 • Klikamy przycisk „Dalej” w oknie Kreatora dodawania/usuwania sprzętu.

loop2-8

9.

 • Klikamy przycisk „Zakończ” w oknie Kreatora dodawania/usuwania sprzętu.