Programy diagnostyczne

3 czerwca 2015 - 1 minute read

GBDiag

Program GBDiag powstał w firmie Young Digital Planet z myślą o diagnozie nieprawidłowego działania programów z serii eduROM. Jeżeli program należący do serii eduROM szkoła podstawowa lub EduROM gimnazjum nie działa właściwie, to za pomocą GBDiag można go zdiagnozować. GBDiag przeprowadza test zainstalowanych komponentów (bibliotek systemowych) i umożliwia przesłanie do naszej firmy komunikatu o ich działaniu.

Aby zainstalować program w komputerze użytkownika, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy link umieszczony poniżej, a następnie wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako…” i wskazać miejsce jego zapisu.

Pobierz plik: GBDiag.zip 65 kB.

Następnie należy kliknąć pobrany plik prawym przyciskiem myszki i wybrać „Wyodrębnij wszystkie (Extract all)”, wskazać lub wpisać ścieżkę docelową wyodrębniania (tzn. miejsca na dysku, w którym wypakowane zostaną wszystkie pliki z tego archiwum) i kliknąć Wyodrębnij (Extract).

Alternatywnie można pobrać zewnętrzny program obsługujący archiwa zip np. ze strony http://www.winzip.com.