Szkoły i przedszkola

Wykorzystaj wiedzę zbudowaną przez lata praktyki

Posiadamy już 25 lat doświadczenia w dostarczaniu cyfrowych rozwiązań w obszarze edukacji, w tym edukacji włączającej. Jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy działania w tym zakresie na polskim rynku. Wspomagamy nauczycieli w używaniu technologii w pracy, dzięki czemu ustawicznie rozwijają swoje kompetencje i mówią tym samym językiem co ich wychowankowie. Dzisiaj ICT funkcjonuje w każdej szkole. Za sprawą naszych produktów może stanowić rzeczywiste wsparcie dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego, ułatwiając pracę i uatrakcyjniając naukę przy użyciu różnorodnych urządzeń, takich jak: komputer, tablica interaktywna, rzutnik lub tablet.

lehrerin zeigt schüler etwas am tablet
Business.

Poznaj platformy edukacyjne

W trakcie naszych działań stworzyliśmy platformy z materiałami edukacyjnymi dla kilku województw w Polsce. Platformy te ułatwiają zrealizowanie procesu dydaktycznego. Zawierają zasoby, które zachęcają do pracy i angażują uczniów, co prowadzi do poprawy efektywności nauczania i pozwala osiągać lepsze wyniki. Materiały te są zróżnicowane w swojej formie (gry, animacje, wideo, karty pracy, materiały dla ucznia i nauczyciela) i obejmują wszystkie etapy edukacyjne dla większości przedmiotów. Cechują je intuicyjność i łatwość zaadaptowania w środowisku szkolnym. Dodatkowo można je też łączyć z posiadanymi już zasobami i traktować jako ich uzupełnienie.

Ucz zgodnie z nowoczesnymi trendami

Technologia jest wszechobecna. Wyciska ogromne piętno na dzisiejszej edukacji, wyposażając ją w nowe narzędzia i metody nauczania. W rękach nauczyciela XXI wieku może być potężnym narzędziem, które pomaga realizować podstawę programową, jednocześnie inspirując uczniów i istotnie wspomagając ich rozwój. Wraz z oprogramowaniem nauczyciel otrzymuje bazę różnorodnych pomysłów na prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych. Nasze produkty można też stosować razem z innymi zasobami, żeby uatrakcyjnić zajęcia. W cyfrowych materiałach YDP stosujemy metody opierające się na najnowszych trendach w edukacji. Tworzymy je we współpracy z ekspertami w danej dziedzinie.

frau mit tablet in der bibliothek

Zapisz się na nasz newsletter.

Bądź na bieżąco z trendami i najważniejszymi wydarzeniami ze świata edukacji!

Subscribe to our newsletter to stay up to date on trends and the most important events in the world of education!


Zaznaczenie poniższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania „Księgi Trendów”.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest spółka Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 3c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000025716, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 584-23-19-940, wysokość kapitału zakładowego 30 528 700,00 zł (wpłacony w całości). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Your consent for the collection and processing of your personal information is voluntary but necessary to start receiving the newsletter.

Please remember that you can access, modify and remove your data from our data base at any time.

Young Digital Planet Joint Stock Company, based in Gdynia in 3C Łużycka Street, Poland (registered in the District Court Gdańsk-Północ, VIIIth Economic Department of the National Court Register under number 0000025716, share capital: 30 528 700,00 PLN, share capital paid-up: 30 528 700,00 PLN, tax identification number 584-23-19-940) is a personal data administrator. Acquiescence regarding one’s personal data processing is voluntary. Everyone has a right to access and correct their personal data at any time

Proszę przeczytać i zaznaczyć. Pole wymagane ;)