Terapeuci

Korzystaj z medycznych produktów z certyfikatem ISO

Nasze rozwiązania tworzymy we współpracy ze specjalistami uznanymi w środowisku terapeutycznym. Opierają się one na sprawdzonych metodach, takich jak na przykład metoda prof. Alfreda Tomatisa. Regularnie doskonalimy stosowane przez nas rozwiązania technologiczne i sprzętowe. Wachlarz naszych produktów jest szeroki – obejmuje większość dysfunkcji: od problemów logopedycznych przez dysleksję po diagnozę i trening uwagi słuchowej, wspomaganie rozwoju dzieci oraz badanie ich gotowości szkolnej. Obsługuje trzy obszary: profilaktykę, diagnozę i terapię. Nasze rozwiązania są produktami medycznymi i posiadają certyfikaty ISO.

ISO Zertifizierung
Boy exercises by putting hands together like shown by teacher at the table indoors improving motor skills

Czerp z wieloletniego doświadczenia

YDP oferuje cyfrowe rozwiązania terapeutyczne już od 25 lat. Nasze programy do terapii i pomoce dydaktyczne podwyższają jakość zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych i ośrodkach terapeutycznych. Jesteśmy liderem na rynku specjalnych potrzeb edukacyjnych w Polsce. Działamy w partnerstwie z uznanymi organizacjami w kraju i zagranicą, takimi jak Polski Związek Logopedów oraz Mozart Brain Lab. Rozumiemy, na czym polega praca terapeuty, dzieci i rodziców. Znamy też realia funkcjonowania poradni terapeutycznych.

Dołącz do najlepszych

Nasze rozwiązania posiada 90% publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce. Potwierdzają one ich jakość merytoryczną oraz skuteczność stosowania w terapii. Rozwiązania cyfrowe zwiększają zaangażowanie dziecka i jego zapał do pracy. Dzięki korzystaniu z innowacyjnych technologii terapeuci rozwijają swoje kompetencje. Kompleksowość produktów, składających się z materiałów terapeutycznych oraz przewodników metodycznych, pozwala na łatwiejsze przygotowanie się do pracy i zaoszczędzenie prywatnego czasu wcześniej spędzanego na wyszukiwaniu materiałów do zajęć.

Portrait of happy family reading e-book sitting at the table in playroom. Concept of child education and development.

Zapisz się na nasz newsletter.

Bądź na bieżąco z trendami i najważniejszymi wydarzeniami ze świata edukacji!

Subscribe to our newsletter to stay up to date on trends and the most important events in the world of education!


Zaznaczenie poniższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania „Księgi Trendów”.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest spółka Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 3c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000025716, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 584-23-19-940, wysokość kapitału zakładowego 30 528 700,00 zł (wpłacony w całości). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Your consent for the collection and processing of your personal information is voluntary but necessary to start receiving the newsletter.

Please remember that you can access, modify and remove your data from our data base at any time.

Young Digital Planet Joint Stock Company, based in Gdynia in 3C Łużycka Street, Poland (registered in the District Court Gdańsk-Północ, VIIIth Economic Department of the National Court Register under number 0000025716, share capital: 30 528 700,00 PLN, share capital paid-up: 30 528 700,00 PLN, tax identification number 584-23-19-940) is a personal data administrator. Acquiescence regarding one’s personal data processing is voluntary. Everyone has a right to access and correct their personal data at any time

Proszę przeczytać i zaznaczyć. Pole wymagane ;)