Young Digital Planet – tworzymy nowoczesną edukację. Dostrzegamy zmieniające się potrzeby i zainteresowania młodego pokolenia. Kreujemy świat większych możliwości, tworząc oblicze nowoczesnej edukacji. Jak to rozumiemy? Nasze produkty zbliżają użytkowników do wiedzy, angażują ich i inspirują. Atrakcyjna i innowacyjna forma naszych rozwiązań oraz ich wartość merytoryczna jest źródłem wielu pozytywnych emocji. Radość z osiąganych postępów i celów oraz efektywność uczenia się i nauczania innych, najważniejsze wartości, które cechują nasze cyfrowe produkty.